Công văn về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/11/2022 .Lượt xem: 435 lượt.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận Công văn số 385/ATTP-NV&CTTT ngày 28/10/2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.
Tải về: 2388-2022-UBND.signed.signed.pdf