Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 13/03/2023 .Lượt xem: 757 lượt.
Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử
Tải về: 59-nd.signed.pdf