Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/07/2023 .Lượt xem: 580 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tải về: 318-2020-BC-UBND.pdf