Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/07/2023 .Lượt xem: 490 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Tải về: 295-2021-BC-UBND.pdf