Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/07/2023 .Lượt xem: 547 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023
Tải về: 213-2023-BC-UBND.signed.signed.pdf