Nội dung chi tiết

Thông tin các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X
Tác giả: VP UBMTTQVN thị xã .Ngày đăng: 17/10/2023 .Lượt xem: 183 lượt. [In bài]
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua 22 nghị quyết thuộc thẩm quyền (13 nghị quyết quy phạm pháp luật và 09 nghị quyết cá biệt), trong đó có 10 nghị quyết QPPL và 6 nghị quyết cá biệt áp dụng chung trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh mục các nghị quyết).
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông tin nội dung các nghị quyết để đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã theo dõi:

DANH MỤC
Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X

I. NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.    Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2.    Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

3.    Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Bổ sung vào khoản 2 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4.    Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

5.    Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

6.    Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ khi dừng hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026.

7.    Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

8.        Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2025.

9.        Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh về quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

10.    Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

     II. NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT

1.    Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam.

2.    Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023.

3.    Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ đã được thông qua tại các Nghị quyết: số 68/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022, số 12/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh.

4.    Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh.

5.    Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2023.

6.      Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về kỳ họp thứ 16 , HĐND tính khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

(Nội dung các Nghị quyết đã được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử
của HĐND tỉnh: https://dbnd.quangnam.gov.vn)


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Điện An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Phường Điện Nam Trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029
UBMTTQVN phường Điện Phương với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh, HĐND thị xã thông qua tại các kỳ họp
Điện Phước tổ chức gặp mặt đầu năm và hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Các khu dân cư ở phường Điện Ngọc hoàn thành Hội nghị Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024
Các tin cũ hơn:
Mặt trận Điện Phương với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Điện Phương tổ chức đêm văn nghệ tiếng hát đại đoàn kết năm 2023
Điện Phương: tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
Điện Nam Bắc: Hoạt động của Mặt trận trong những ngày tháng 7 lịch sử
Điện Phước: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Điện Phước: Tọa đàm đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào Đoàn kết sáng tạo
Điện Phong: Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Điện Hồng: Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023
Điện Phong: Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân góp ý xây dựng Đội ngũ CBCC và lực lượng Công an xã năm 2023
UBMTTQVN phường Điện Ngọc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm