Phường Vĩnh Điện với những kết quả bước đầu trong công tác cải cách hành chính
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 17/10/2023 .Lượt xem: 600 lượt.
Những năm qua, phường Vĩnh Điện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số.

Xác định chương trình cải cách hành chính là công cụ chỉ đạo quan trọng, trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính thị xã Điện Bàn năm 2023, UBND phường Vĩnh Điện đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác cải cách hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số phường Vĩnh Điện; thành lập Ban Điều hành chuyển đổi số phường Vĩnh Điện…

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Điện - Ngô Thanh Hải thường xuyên nhắc nhở và chỉ đạo cho công chức chuyên môn tự kiểm tra công tác cải cách hành chính; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và nhắc nhở cán bộ, công chức có biện pháp khắc phục đối với những hạn chế còn tồn tại, tập trung quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt yêu cầu về quản lý Nhà nước của địa phương.

Công tác tự kiểm tra cải cách hành chính được quan tâm nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nội dung của công tác CCHC, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm. Qua quá trình thực hiện tự kiểm tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, cải thiện.


  Để đẩy mạnh công tác cách thủ tục hành chính, UBND phường Vĩnh Điện đã thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong năm 2023 phường Vĩnh Điện đã thành lập đoàn công tác học tập kinh nghiệm ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và chỉ đạo duy trì việc hiện mô hình “Công dân không viết”; duy trì hoạt động hiệu quả Tổ thanh niên xung kích, tổ công nghệ cộng đồng ở 05 khối phố.

Cùng với đó, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm công tác tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường; tiếp tục nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc hành chính.

Xác định việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và đồng bộ, ông Ngô Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Nội quy của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và nội quy, quy chế tiếp công dân tại trụ sở UBND phường. Việc tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo Quy trình bốn bước tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả.

Hiện nay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường đã bố trí diện tích bảo đảm đúng theo quy định; có bố trí diện tích chỗ ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; trang bị được 06 máy vi tính kết nối mạng internet; trang bị 4 máy in và 1 máy photocopy. Về các loại cơ sở vật chất khác: 03 tủ sắt đựng tài liệu và bảng niêm yết thủ tục hành chính bằng giấy và mã QR. Ngoài ra phường còn bố trí thêm máy scan, quạt điện, điều hoà phục vụ cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Công chức bố trí làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có kỹ năng giao tiếp tốt với tổ chức, công dân đến công tác, làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của phường đã triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử mới, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến đồng bộ với việc số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Có thể nói, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Điện được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ban, ngành, các cấp và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của phường trong năm 2023. Việc giải quyết các thủ tục hành chính qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả dần đi vào nề nếp; việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực thi hành nhiệm vụ được nâng cao; đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu công việc, đặc biệt trong tình hình mới; Việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được chú trọng.