Nội dung chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/10/2023 .Lượt xem: 3798 lượt. [In bài]
Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023; Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:
Tải về: 
858-2023-TB-UBND...signed.signed.pdf kem TB 858.signed.pdf Mẫu 1_Phiếu đăng ký dự tuyển.docx Mẫu 2_Hồ sơ dự tuyển.docx

NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Căn cứ theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025. Tổng số nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 là: 326 chỉ tiêu, trong đó:
1. Giáo viên: 311 chỉ tiêu.
- Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu;
- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 245 chỉ tiêu, gồm:
+ Tiểu học: 214 chỉ tiêu.
+ Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu.
+ Thể dục: 06 chỉ tiêu.
+ Tin học: 03 chỉ tiêu.
+ Âm nhạc: 09 chỉ tiêu.
+ Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu.
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 64 chỉ tiêu, gồm:
+ Toán: 10 chỉ tiêu.
+ Ngữ văn: 15 chỉ tiêu.
+ Hóa: 05 chỉ tiêu.
+ Tiếng Anh: 06 chỉ tiêu.
+ Tin học: 03 chỉ tiêu.
+ Sinh học: 04 chỉ tiêu.
+ Lịch sử: 05 chỉ tiêu.
+ Địa lí: 05 chỉ tiêu.
+ Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu.
+ Thể dục: 05 chỉ tiêu.
+ Âm nhạc: 03 chỉ tiêu.
2. Nhân viên: 15 chỉ tiêu, cụ thể:
- Nhân viên kế toán: Kế toán viên (mã số 06.031): 05 chỉ tiêu;
- Nhân viên y tế: Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07): 06 chỉ tiêu;
- Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 04 chỉ tiêu.
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung đối với tất cả thí sinh
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng.
a) Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh ghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
- Đối với giáo viên mầm non: Tuyển dụng Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26), có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
- Đối với vị trí giáo viên tiểu học: Tuyển dụng Giáo viên Tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đối với vị trí Giáo viên Trung học cơ sở: Tuyển dụng Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Người dự tuyển vị trí việc làm nhân viên viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
- Đối với vị trí Nhân viên kế toán: Tuyển dụng Kế toán viên (Mã số 06.031), có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có chứng chỉ trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương. 4
- Đối với vị trí Nhân viên y tế: Tuyển dụng Y sỹ hạng IV (Mã số V.08.03.07), có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.
- Đối với vị trí Nhân viên thiết bị, thí nghiệm: Tuyển dụng nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20), có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học.
(Có phụ lục chi tiết nhu cầu tuyển dụng kèm theo)
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các phường: Điện Nam Bắc và Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các phường: Điện Nam Bắc và Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn
Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn
Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu tham khảo ôn tập kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 - môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Quyết định phê duyệt kết quả thi Vòng 1 - môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2023
Hướng dẫn sử dụng Phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã tại Thị xã Điện Bàn năm 2023
Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm thi Vòng 1
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm