Nội dung chi tiết

Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Tác giả: Nguyễn Hữu .Ngày đăng: 15/01/2024 .Lượt xem: 116 lượt. [In bài]
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Tải file Báo cáo tại đây.
Phụ lục 1 đính kèm.
Phụ lục 2 đính kèm.
Phụ lục 3 đính kèm.


Phụ lục 1 đính kèm.
Phụ lục 1 đính kèm.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024.
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Các tin cũ hơn:
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
    
1   2   3  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm