Nội dung chi tiết

Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 05/3/2024 và từ ngày 12/3/2024 đến 14/3/2024 trong địa bàn thị xã
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .Ngày đăng: 04/03/2024 .Lượt xem: 149 lượt. [In bài]
Thông báo số 206/TB-ĐLĐB ngày 04/3/2024 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 05/3/2024 và từ ngày 12/3/2024 đến 14/3/2024 trong địa bàn thị xã
Tải về: ThongBaoLichCupDien_206_2024.pdf
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/7/2024 đến ngày 02/8/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/7/2024 đến ngày 25/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 11/7/2024 trong địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/7/2024 đến ngày 19/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/7/2024 đến ngày 10/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/6/2024 đến ngày 03/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/6/2024 đến ngày 27/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 10/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/6/2024 đến ngày 14/6/2024 trên địa bàn thị xã.
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 02/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/3/2024 đến ngày 08/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo đến quý khách hàng hoãn không thực hiện ngừng cung cấp điện
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/02/2024 đến ngày 01/03/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/01/2024 đến ngày 02/02/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/01/2024 đến ngày 26/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2024 đến ngày 19/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/01/2024 đến ngày 11/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/12/2023 đến ngày 04/01/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/12/2023 đến ngày 30/12/2023 trên địa bàn thị xã.
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm