Nội dung chi tiết

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .Ngày đăng: 23/04/2024 .Lượt xem: 515 lượt. [In bài]
Thông báo số 312/TB-ĐLĐB ngày 22/4/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tải về: ThongBaoLichCupDien_312_2024.pdf
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/7/2024 đến ngày 02/8/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/7/2024 đến ngày 25/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 11/7/2024 trong địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/7/2024 đến ngày 19/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/7/2024 đến ngày 10/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/6/2024 đến ngày 03/7/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/6/2024 đến ngày 27/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 10/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/6/2024 đến ngày 14/6/2024 trên địa bàn thị xã.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/4/2024 đến ngày 12/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/3/2024 đến ngày 05/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/3/2024 đến ngày 29/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/3/2024 đến ngày 21/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 05/3/2024 và từ ngày 12/3/2024 đến 14/3/2024 trong địa bàn thị xã
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 02/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/3/2024 đến ngày 08/3/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo đến quý khách hàng hoãn không thực hiện ngừng cung cấp điện
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm