Hội nghị vể cung ứng điện, tiết kiệm điện năm 2024 và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: Văn Dũng .Ngày đăng: 24/04/2024 .Lượt xem: 250 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn và Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tổ chức Hội nghị về cung ứng điện, tiết kiệm điện năm 2024 và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc PC Quảng Nam đồng chủ trì.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trên địa bàn thị xã Điện Bàn và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảm bảo cấp điện cho các nhà đầu tư trên địa bàn: KCN Điện Nam Điện Ngọc, CCN Cẩm Sơn, CCN Trảng Nhật 1, 2, CCN An Lưu, CCN Thương Tín. Mức độ tin cậy của hệ thống điện ngày càng cải thiện, số lượng sự cố giảm đáng kể, các sự cố mất điện đã được khắc phục kịp thời. Theo đó, tổng thời gian mất điện trung bình của một khách hàng hàng năm đều giảm so với năm trước, năm 2023 là 170,3 phút/khách hàng.
Dự báo công suất phụ tải cực đại thị xã Điện Bàn năm 2024 đạt 82,2MW (tăng 8% so với 2023).  Để đảm bảo cấp điện an toàn cho mùa khô 2024, ngành điện đã chuẩn bị nguồn lưới và huy động hệ thống ĐMTMN với công suất tại khu vực Điện Bàn 23,6 MW, rà soát thông số lưới điện để đảm bảo cấp điện an toàn cho các phụ tải quan trọng được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt như Bệnh viện Bắc Quảng Nam, Trạm ra đa Điện Nam, khu vực trung tâm hành chính thị xã, KCN, CCN,…

Đối với công tác tiết kiệm điện, UBND thị xã ban hành văn bản số 1266/UBND ngày 24/5/2023 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thị xã Điện Bàn trong mùa khô trong năm năm 2023 và 2024. Ngoài ra ngành điện đã phối hợp cùng các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã để đẩy mạnh truyền thông về tình hình khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu gây thiếu điện trên các phương tiện thông tin.
Tại hội nghị này, hai bên đã thống nhất các nội dung lớn về hỗ trợ trong công tác bố trí quỹ đất để xây dựng đường dây 110kV và các TBA 110kV Vĩnh Điện, TBA 110kV Điện Nam – Điện Ngọc 2, đường dây 220kV và trạm 220kV Điện Bàn. Có cơ chế cấp phép thi công nhanh các công trình điện triển khai trên địa bàn thị xã và đôn đốc các đơn vị phối hợp với Điện lực lập hồ sơ giao nhận tài sản lưới điện được đầu tư bằng vốn ngân sách đã được EVN thống nhất tiếp nhận. Ngoài ra UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục chỉ đạo các Hợp tác xã phối hợp tốt với Điện lực Điện Bàn công tác bàn giao lưới điện hoàn thành trong tháng 6/2024 để ngành điện kip thời đầu tư, sửa chữa nhằm đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão.