Hướng dẫn sản xuất đầu vụ Hè Thu 2024
Tác giả: Lê Thị Thủy .Ngày đăng: 26/04/2024 .Lượt xem: 202 lượt.
Hiện nay, lúa Đông Xuân 2023 - 2024 trên địa bàn thị xã còn khoảng hơn 1.000 ha chưa thu hoạch. Theo kế hoạch các năm, vụ Hè Thu thường xuống giống từ ngày 25/5/2024. Để vụ sản xuất Hè Thu 2024 đạt kết quả cao, các địa phương cần quan tâm một số biện pháp kỹ thuật sau:

- Làm đất, vệ sinh đồng ruộng: Tuyên truyền, đôn đốc người dân khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân 2023 – 2024 để cày ải sớm; thu hoạch đến đâu tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày ải, phơi ruộng đến đó nhằm cải tạo đất, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ.


   -
Chú trọng công tác diệt chuột:

+ Thời điểm hiện nay đang là thời gian chuyển vụ gieo trồng, thức ăn của chuột ở ngoài đồng ít, chuột thường sống và gây hại tập trung trên một số khu vực nhất định như vùng gò, đồi, bờ tre, bờ ruộng... Do đó, tổ chức diệt chuột vào thời điểm hiện tại ở những nơi này sẽ đem lại hiệu quả cao.

+ Tổ chức họp dân để phát động và phổ biến kế hoạch diệt chuột cụ thể; xác định khu vực có chuột sống tập trung; ra quân đồng loạt, tìm kiếm các hang ổ chuột, hun khói, đổ nước, đào bắt... để diệt chuột. Chú ý, trong quá trình đào bắt hang ổ chuột không làm hư hỏng công trình thủy lợi. Cần kết hợp đặt bẫy, bả ở những khu vực chuột thường xuyên qua lại. Để việc ra quân diệt chuột đạt hiệu quả cao và xuyên suốt cả vụ, các địa phương cần thực hiện tốt hướng dẫn của ngành nông nghiệp; xây dựng kế hoạch diệt chuột cho cả vụ để chủ động phòng trừ trong từng giai đoạn. Diệt trừ chuột hại phải mang tính cộng đồng và toàn diện, phải có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành ở địa phương.

- Có kế hoạch vận động bà con nông dân ra quân diệt trừ cây mai dương.