Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023 – 2024
Tác giả: Tào Ka .Ngày đăng: 17/05/2024 .Lượt xem: 146 lượt.
Sáng qua ngày 16/5, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024; triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2024.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Chơi - TUV, Trưởng phòng Kinh tế thị xã; ông Nguyễn Chánh Thiện - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan ở thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Ban Nông nghiệp, HTX các xã, phường trên địa bàn thị xã.


   Vụ Đông Xuân năm 2023-2024, tổng diện tích gieo trồng hơn 10 nghìn ha, đạt hơn 54% so với kế hoạch và đạt hơn 99% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 43 nghìn tấn, đạt 57,6% KH năm. Trong đó, cây lúa với diện tích gieo trồng hơn 5 nghìn ha, năng suất bình quân đạt 69 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 37 nghìn tấn. Tổng đàn gia súc ước tính đến ngày 01/4 là 64.725 con. Trong đó, đàn trâu: 395 con, đàn bò: 25.744 con, đàn lợn: 38.586 con, tổng đàn gia cầm 1.476.000 con. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch, công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo.

Vụ Hè Thu năm 2024, UBND thị xã yêu cầu các ngành, các cấp từ thị xã đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để khai thác tốt các nguồn lực, phương tiện chủ động khắc phục khó khăn, triển khai ngay từ đầu vụ để đạt được các chỉ tiêu đề ra.