Công văn về việc tham gia Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/05/2024 .Lượt xem: 136 lượt.
Ngày 25/4/2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có Công văn số 353/BT-TBTL về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025; UBND thị xã phổ biến nội dung, thông tin Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025 để hoạ sĩ, nhà điêu khắc trên địa bàn biết, tham gia.
Tải về: CV_BTLS_353. 15.5.2024_0001.pdf