Nội dung chi tiết

Công bố công khai dự toán năm 2012
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 01/01/2000 .Lượt xem: 4762 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 huyện Điện Bàn Download: công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012 huyện Điện Bàn
dự toán ngân sách

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm