Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 18/09/2013 .Lượt xem: 16082 lượt.

Quyết định 492/QĐ-UBND ngày 11/2/2011 của UBND huyện Điện Bàn Ban hành Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.

Download:  Quyết định 492/QĐ-UBND

Download : Nội dung Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư QT.TM.02

 

1

Giấy biên nhận

BM.TM.02.01

2

Sổ theo dõi thẩm định phương án bồi thường-hỗ trợ và tái định cư

BM.TM.02.02

3

Bản tự kê khai

BM.TM.02.03

4

Biên bản kiểm kê đất đai và tài sản trên đất

BM.TM.02.04

5

Danh sách xác định hộ và các hộ lân cận

BM.TM.02.05

6

Phương án chi tiết BT-HT&TĐC

BM.TM.02.06

7

Bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB

BM.TM.02.07

8

Bảng tổng hợp giá trị bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng

BM.TM.02.08

9

Phương án bố trí đất TĐC các hộ bị ảnh hưởng GPMB

BM.TM.02.09

10

Danh sách hộ ký nhận phương án chi tiết BT-HT-TĐC

BM.TM.02.10

11

Biên bản niêm yết công khai phương án  BT-HT&TĐC tại trụ sở UBND xã, thị trấn

BM.TM.02.11

12

Biên bản niêm yết công khai phương án BT-HT&TĐC tại điểm sinh hoạt văn hoá.

BM.TM.02.12

13

Biên bản tổng kết niêm yết công khai phương án  BT-HT&TĐC tại trụ sở UBND xã, thị trấn

BM.TM.02.13

14

Biên bản tổng kết niêm yết công khai phương án  BT-HT&TĐC tại điểm sinh hoạt văn hoá.

BM.TM.02.14

15

Phiếu lấy ý kiến về phương án chi tiết BT-HT-TĐC

BM.TM.02.15

16

Phiếu lấy ý kiến về phương án BT-HT-TĐC

BM.TM.02.16

17

Báo cáo Tổng hợp ý kiến góp ý phương án BT-HT&TĐC 

BM.TM.02.17

18

Biên bản kiểm tra hiện trường  

BM.TM.02.18