Nội dung chi tiết

Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008
Tác giả: Quản trị viên .Ngày đăng: 18/09/2013 .Lượt xem: 13717 lượt. [In bài]

Dự thảo kế hoạch duy trì, mở rộng việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001-2008 tại huyện Điện Bàn.

Download: Dự thảo kế hoạch

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2019
Điện Bàn tổ chức tập huấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Các tin cũ hơn:
Quy trình Thẩm định Phương án Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư.
Các tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
UBND huyện Điện Bàn được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008
Tập huấn phổ biến và nâng cao nhận thức về Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm