Điện Bàn tổ chức tập huấn Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 26/09/2014 .Lượt xem: 11987 lượt.
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn về việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước của huyện.

                Ngày 23/9/2014, UBND huyện Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện thí điểm.

               Tại Hội nghị tập huấn, cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Quảng Nam phổ biến, nâng cao nhận thức về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, qua đó giúp cho CBCC nắm vững hơn, sâu sắc hơn những kiến thức, yêu cầu, bản chất của Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008; những kết quả sẽ đạt được khi triển khai xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại cơ quan hành chính nhà nước; CBCC đã chủ động nêu lên các ý kiến, phản ánh các khó khăn, cản trở và đã được giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng TCVN 9001:2008..
             UBND huyện Điện Bàn dự kiến sẽ triển khai thí điểm cho 03 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Phát triển CNN-TM-DV, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện) và 04 địa phương (xã Điện Thọ, Điện Minh, Điện Quang, thị trấn Vĩnh Điện, ) xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008.
               Với việc xây dựng, ban hành và áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào quá trình hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng giải quyết công việc sẽ được nâng lên một bước, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
                Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ triển khai viết các quy trình thủ tục hành chính của Đề án 30 cấp huyện, xã theo  Mô  hình  khung  được  ban  hành  tại  Quyết  định  số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học – Công nghệ.