Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/07/2016 .Lượt xem: 3104 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Download Quyết định, Dự toán, Phân bổ vốn, Nghị quyết
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 huyện Điện Bàn
Công bố công khai dự toán năm 2012
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012 huyện Điện Bàn
dự toán ngân sách


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm