38/BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2016 và công tác trọng tâm tháng 3/2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 3260 lượt.
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện chương trình công tác trọng tâm quý I/2016 của UBND thị xã, của ngành, địa phương, các nhiệm vụ công tác được UBND thị xã giao. - Tập trung triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, nội dung phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. - Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị còn tồn đọng và ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 18; triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình đã được thông qua tại kỳ họp thứ 18, HĐND thị xã khóa X.
Download Báo cáo số 38/BC-UBND