Nội dung chi tiết

138 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, công tác trọng tâm tháng 9/2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 13/10/2016 .Lượt xem: 8534 lượt. [In bài]
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện chương trình công tác trọng tâm và nhiệm vụ công tác được giao trong tháng 8, quý III/2016. - Chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè – Thu 2016; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. - Tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án trọng điểm trên địa bàn. - Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ thị xã Điện Bàn phát triển thành đô thị động lực phía Bắc tỉnh Quảng Nam. - Chỉ đạo công tác chuẩn bị các điều kiện và phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học “Dinh trấn Thanh Chiêm và Chữ Quốc ngữ”. - Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước và tại kỳ họp thứ thứ 02, HĐND thị xã khóa XI. Trong tháng 8/2016, UBND thị xã đã tiếp nhận và xử lý 852 văn bản đến từ Trung ương, tỉnh, các ban, ngành và các địa phương; ban hành 1.275 văn bản các loại để cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, Thị ủy và HĐND thị xã để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện trên các mặt công tác.
Download Báo cáo số 138   /BC-UBND
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
162 / BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu quý IV và tháng 10 năm 2016.
Các tin cũ hơn:
130 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, công tác trọng tâm tháng 8/2016.
108 /BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
107 / BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
96 /BC-UBND Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.
91 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, công tác trọng tâm tháng 6/2016.
84/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
79 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, công tác trọng tâm tháng 5/2016.
64 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và quý I/2016, công tác trọng tâm quý II, tháng 4/2016.
38/BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2016 và công tác trọng tâm tháng 3/2016.
18/BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2016 và công tác trọng tâm tháng 02/2016.
    
1   2   3  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm