Lịch công tác

Lịch công tác tuần HĐND&UBND thị xã từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022