Tra cứu giá đất

Bảng giá đất tại thị xã Điện Bàn từ năm 2015-2019
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Bao gồm giá đất ở Khu đô thị mới, đất nông nghiệp, giá đất ở 19 xã phường và phường Vĩnh Điện
Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Tác giả: Quản trị viên .

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm