Cải cách hành chính

Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn khai mạc lớp đào tạo bồi dưỡng “Văn hoá công sở và đạo đức công vụ”
Tác giả: Thu Hằng .
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng “Văn hoá công sở và đạo đức công vụ” cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và UBND 20 xã, phường.
Công khai danh sách hồ sơ TTHC trễ hạn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 7616/UBNDNCKS ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về công khai danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn. UBND thị xã công khai như sau:
Phường Vĩnh Điện với những kết quả bước đầu trong công tác cải cách hành chính
Tác giả: Thu Hằng .
Những năm qua, phường Vĩnh Điện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền số.
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Để thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án 06); đồng thời, nhằm đảm bảo dữ liệu về thuế với dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế (MST), trong thời gian này các đơn vị trong ngành Thuế đang đồng loạt triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân thị xã đăng tải hướng dẫn để các Doanh nghiệp, người dân được biết.
Cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Thực hiện yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 3371/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/5/2023 về việc tăng cường triển khai DVC toàn trình đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Các tin khác:
• Vai trò đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo pháp luật hiện hành
• Phường Vĩnh Điện tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ Công nghệ cộng đồng và Tổ thực hiện Đề án 06 các khối phố
• Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
• Thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh lưu động và trả kết quả tại nhà cho công dân trên địa bàn phường Điện Nam Bắc
• Đẩy mạnh công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm