Nông thôn mới

Điện Bàn sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Yến Nhi .
Ngày 28/11, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2024 – 2025.
Xã Điện Quang sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.
Tác giả: Thái Văn Dũng .
Ngày 10/11/2023, UBND xã Điện Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024-2025. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Châu - Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Nông thôn mới thị xã Điện Bàn.
Điện Phong sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Mi Ni .
Sáng ngày 7/11, UBND xã Điện Phong đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2021 - 2023) trên địa bàn xã và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024 - 2025.
Điện Trung sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới
Tác giả: Yến Nhi .
Ngày 6/11, UBND xã Điện Trung đã tổ chức sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2024 – 2025.
Hội nghị góp ý phản biện kế hoạch xây dựng xã Điện Hoà đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025
Tác giả: Yến Nhi .
Ngày 03/11, UBMTTQVN xã Điện Hoà đã tổ chức Hội nghị góp ý phản biện kế hoạch xây dựng xã Điện Hoà đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025.
Các tin khác:
• Xã Điện Trung tổ chức Hội nghị tổng kết và trao thưởng cuộc thi “Vườn – tường – đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hoá đẹp, hoạt động hiệu quả” năm 2023
• Điện Thọ tổ chức hội nghị đối thoại xây dựng nông thôn mới nâng cao
• Tập huấn nâng cao năng lực Tổ Khuyến nông cộng đồng
• Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
• Ghi nhận từ Hội trại “Đại đoàn kết” vì môi trường xanh - sạch - đẹp ở Điện Phong


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm