Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
124 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
125 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
123 Chung Phạm Thành Chung Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.223.068
05103.867.596
chungkndb@gmail.com
129 Linh Lương Thị Mỹ Linh PhóTrưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0934.890.766
3.716.336
luongmylinh@gmail.com
127 Công Trần Phước Công Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
130 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG KINH TẾ
3.867.206
3.867.385
132 Vỹ Nguyễn Thanh Vỹ Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0935.028.629
thanhvytnmt@gmail.com
128 Minh Lê Phỉ Minh Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905 590 898
lephiminh@gmail.com
136 Quốc Trương Anh Quốc Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0942 280 990
100 Phong Võ Như Phong Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0919.800.090
131 Châu Nguyễn Thị Minh Châu Phó Chủ tịch
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0916.521.767
chaukehoach@gmail.com
101 Bé Đinh Thị Bé Phó trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
0905.713.469
106 Chinh Trần Ngọc Chinh Phó Ban KT-XH
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
0932.524.945
tnchinh82@gmail.com
108 Thoa Trần Kim Thoa UV.BTV, Trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0935.631.789
120 Bình Lê Thái Bình Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
0935.202.151
3.758.746
133 Trung Huỳnh Quang Trung UV.BTV, Trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0985.456.620
trunghq@dienban.gov.vn
146 Sơn Võ Thanh Sơn Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065
145 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
147 Hà Trần Thị Hà Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0914 741 228
173 Nguyệt Hồ Thị Minh Nguyệt Phó Ban Pháp chế
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
0935.753.403

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm