Sơ đồ tổ chức

CÁC PHÒNG BAN

+ Văn phòng HĐND&UBND thị xã;

+ Phòng Nội vụ;

+ Phòng Kinh tế;

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Phòng Quản lý đô thị;

+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Phòng Y tế;

+ Phòng Tư pháp;

+ Thanh tra;

+ Phòng Văn Hóa Thông tin ;

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

+ Đài Truyền thanh - Truyền hình;

+ Trung tâm Văn hóa thể thao;

+ Đội Kiểm tra quy tắc đô thị;

+ Ban QL các dự án đầu tư xây dựng.

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm