Đề tài khoa học cấp huyện

STTTên đề tàiFile đính kèm
1 Đề tài nghiên cứu “Thực trạng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18 – 49 tại thị xã Điện Bàn” Landscape
2 Đề tài Giáo trình lịch sử Điện Bàn Landscape
3 Đề tài Khoa học Rau sạch Điện Bàn Landscape
4 Đề tài khoa học Măng Tây xanh Landscape

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm