ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Trần Úc

0914 153227

Chủ tịch UBND thị xã

2

NguyễnThị Minh Châu

0916 521 767

Phó Chủ tịch UBND thị xã

3

Nguyễn Thanh Vỹ

0935 028629

Trưởng phòng TN&MT

5

Mai Thanh Tâm

0903 575 629 Trưởng Công an thị xã

7


8


 

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm