Công khai ngân sách

Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Tác giả: UBND thị xã .
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tác giả: UBND thị xã .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Các tin khác:
• Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
• Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
• Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
• 1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
• 12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm