Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 32, văn bản 1 đến 50 trong 1555 văn bản.
314/BC-UBND 16/07/2024 BÁO CÁO Giải trình việc thẩm tra, đánh giá đạt chỉ tiêu 18.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
315/BC-UBND 16/07/2024 BÁO CÁO Một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở - Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn
311/BC-UBND 15/07/2024 BÁO CÁO V/v Tiếp tục khắc phục một số nội dung trong Kết luận thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ, giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2022 tại UBND thị xã Điện Bàn cho đến thời điểm hiện nay
312/BC-UBND 15/07/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn theo chỉ đạo tại Công văn số 1193-CV/TU ngày 06/6/2024 của Thị ủy Điện Bàn.
313/BC-UBND 15/07/2024 BÁO CÁO Tổng hợp nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 20, HĐND thị xã Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
309/BC-UBND 12/07/2024 BÁO CÁO Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian đến.
310/BC-UBND 12/07/2024 BÁO CÁO Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
307/BC-UBND 10/07/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 581-TB/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 19/6/2024 đến ngày 04/7/2024)
308/BC-UBND 10/07/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Công văn số 4765/UBND-KTN ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động Trạm thu phí BOT Điện Bàn
302/BC-UBND 09/07/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn của ông Đặng Sơn, trú tại khối phố Bằng An Trung, phường Điện An. (SĐT 0935 427 569)
303/BC-UBND 09/07/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
304/BC-UBND 09/07/2024 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 327/UBND-KTN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam trong 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 24/6/2024)
305/BC-UBND 09/07/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2023 (theo Công văn số 548/TTT-NV1 ngày 12/6/2024 của Thanh tra tỉnh)
306/BC-UBND 09/07/2024 BÁO CÁO Phương án giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xác định diện tích đất trụ sở Công an thị xã Điện Bàn theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 2037/CAT-PH10 ngày 22/5/2024
301/BC-UBND 08/07/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hịện kết luận thanh tra việc sử dụng đất dự án Đầu tư và kinh doanh bất động sản du lịch Hà My do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hà My làm chủ đầu tư
298/BC-UBND 05/07/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; các chương trình, chính sách, dự án, hoạt động về giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
299/BC-UBND 05/07/2024 BÁO CÁO TÓM TẮT Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
300/BC-UBND 05/07/2024 BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 (Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)
297/BC-UBND 04/07/2024 BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 (Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thị xã khoá XII)
294/BC-UBND 03/07/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
295/BC-UBND 03/07/2024 BÁO CÁO Công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 (Phục vụ kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024)
296/BC-UBND 03/07/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công vụ trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 (Phục vụ kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024)
289/BC-UBND 02/07/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn bà Thiều Thị Hoa, địa chỉ: Số 198/10 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.
290/BC-UBND 02/07/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn trong 06 tháng đầu năm 2024
291/BC-UBND 02/07/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn tố cáo theo Công văn số 1185-CV/TU ngày 28/5/2024 của Thị ủy Điện Bàn.
292/BC-UBND 02/07/2024 BÁO CÁO Về kết quả thực hiện Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.
283/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình hình thực hiện quản lý đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
284/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO Tình hình hình thực hiện quản lý đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
285/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO TÓM TẮT QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ THU CHI NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
286/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ THU CHI NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
287/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023 THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
288/BC-UBND 01/07/2024 BÁO CÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024.
276/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thu thập thông tin người lao động phục vụ quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã (tính đến ngày 17/6/2024)
277/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
278/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo KH số 8079/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh.
279/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kết luận, Văn bản xử lý kết luận thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (Theo Công văn số
280/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thẩm tra mức độ duy trì theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2023 đối với xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
281/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2024 (Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)
282/BC-UBND 28/06/2024 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024 (Trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)
272/BC-UBND 27/06/2024 BÁO CÁO Tiến độ thực hiện rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà và đất trên địa bàn thị xã
273/BC-UBND 27/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/12/2022 của Thị ủy Điện Bàn về tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
274/BC-UBND 27/06/2024 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024
275/BC-UBND 27/06/2024 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam
270/BC-UBND 26/06/2024 BÁO CÁO Tình hình học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
271/BC-UBND 26/06/2024 BÁO CÁO Tổng kết công tác dân vận 05 năm (2020-2025)
264/BC-UBND 25/06/2024 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn thị xã Điện Bàn từ năm 2020-2023
265/BC-UBND 25/06/2024 BÁO CÁO Về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư xây dựng Công trình Trường Mẫu giáo Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
266/BC-UBND 25/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ trong 06 tháng đầu năm và Kế hoạch triển khai thực hiện 06 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
267/BC-UBND 25/06/2024 BC rà soát đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã
268/BC-UBND 25/06/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm 2024

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam