Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 8 trong 28, văn bản 351 đến 400 trong 1381 văn bản.
143/BC-UBND 16/04/2024 Một số nội dung liên quan đến gặp mặt báo chí năm 2024.
144/BC-UBND 16/04/2024 BÁO CÁO Về vị trí, quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng mới Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn
134/BC-UBND 15/04/2024 BÁO CÁO Rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2025
135/BC-UBND 15/04/2024 BÁO CÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
136/BC-UBND 15/04/2024 BÁO CÁO Kết quả xử lý đơn theo Công văn 1081-CV/TU ngày 27/02/2024 của Thị uỷ
137/BC-UBND 15/04/2024 BÁO CÁO Kết quả xử lý đơn theo Công văn 1094-CV/TU ngày 11/3/2024 của Thị uỷ
138/BC-UBND 15/04/2024 BÁO CÁO Về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thị xã năm 2024
132/BC-UBND 12/04/2024 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 327/UBND-KTN ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam quý I năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn (Số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến ngày 29/3/2024)
133/BC-UBND 12/04/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
130/BC-UBND 11/04/2024 BÁO CÁO Về việc cung cấp thông tin phục vụ khảo sát hiện trạng xử lý và xả nước thải sinh hoạt
131/BC-UBND 11/04/2024 BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024.
129/BC-UBND 08/04/2024 BÁO CÁO Sử dụng nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2023
126/BC-UBND 05/04/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 17/HĐND-VP ngày 04/3/2024
127/BC-UBND 05/04/2024 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, quý I năm 2024, công tác trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024
128/BC-UBND 05/04/2024 BÁO CÁO Quyết toán kinh phí sự nghiệp giáo dục trong năm 2023
124/BC-UBND 04/04/2024 BÁO CÁO Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã Điện Bàn về Phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị Điện Bàn giai đoạn 2022 - 2026
125/BC-UBND 04/04/2024 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
123/BC-UBND 03/04/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn trong quý 1 năm 2024
118/BC-UBND 02/04/2024 BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 và quý 1/2024 và một số vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian đến (Phục vụ làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh)
119/BC-UBND 02/04/2024 BÁO CÁO Việc chấp hành các kết luận kiểm tra theo Kết luận số 18-KL/BCA-A03 của Bộ Công an về bảo vệ bí mật Nhà nước và đảm bảo an ninh mạng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Điện Bàn (Phục vụ Đoàn kiểm tra của Công an tỉnh theo Kế hoạch số 207/KH-CAT-PA03 ngày 17/01/2024)
120/BC-UBND 02/04/2024 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CPNGÀY 17/10/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
121/BC-UBND 02/04/2024 BÁO CÁO Kết quả xử lý đơn của công dân
122/BC-UBND 02/04/2024 tổ chức họp nghe báo cáo dự án phát triển Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú.
115/BC-UBND 01/04/2024 BÁO CÁO Tổng kết thi hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn thị xã Điện Bàn
116/BC-UBND 01/04/2024 BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; ban hành, rà soát văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã
117/BC-UBND 01/04/2024 BÁO CÁO Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
111/BC-UBND 28/03/2024 BÁO CÁO Dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thị xã phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
112/BC-UBND 28/03/2024 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng giải quyết các trường hợp cấp GCNQSD đất đối với đất ở trên địa bàn phường Điện Minh
113/BC-UBND 28/03/2024 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thị xã Điện Bàn
114/BC-UBND 28/03/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn của ông Phan Phi Hùng, trú Khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
110/BC-UBND 27/03/2024 BÁO CÁO Kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính
109/BC-UBND 26/03/2024 BÁO CÁO Kết quả xử lý đơn của ông Quảng Ngọc Mười và bà Nguyễn Thị Tiến, trú tại khối phố Triêm Tây, phường Điện Phương
105/BC-UBND 25/03/2024 BÁO CÁO Về việc giải trình các nội dung tại Thông báo số 65/TB-HĐTĐ ngày 1/2/2024 của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh về kết quả thẩm định KHSD đất năm 2024 của thị xã Điện Bàn
106/BC-UBND 25/03/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn của ông Trương Quang Lâm (Hượt) và bà Nguyễn Thị Ngọc An, trú tại số 44 Lưu Quý Kỳ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
107/BC-UBND 25/03/2024 BÁO CÁO Tình hình đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình phòng, chống thiên tai giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2023
108/BC-UBND 25/03/2024 BÁO CÁO V/v giải quyết, trả lời ý kiến cử tri của thị xã Điện Bàn sau Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
102/BC-UBND 22/03/2024 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư và phòng, chống tham nhũng Quý 1/2024 và nhiệm vụ công tác Quý 2/2024
103/BC-UBND 22/03/2024 BÁO CÁO Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ
104/BC-UBND 22/03/2024 BÁO CÁO Đánh giá chuyên sâu về hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã
100/BC-UBND 20/03/2024 BÁO CÁO Một số nội dung liên quan đến giải trình tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định quy hoạch UBND tỉnh Quảng Nam về nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
101/BC-UBND 20/03/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 của tỉnh Quảng Nam
99/BC-UBND 20/03/2024 BÁO CÁO Đề xuất phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông năm học 2024-2025
96/BC-UBND 19/03/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Công văn số 960/UBND-TD ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, trả lời đơn của công dân
97/BC-UBND 19/03/2024 BÁO CÁO Quyết toán kinh phí diện tích và kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023
98/BC-UBND 19/03/2024 BÁO CÁO Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước (Theo yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 11- TB/BCĐ ngày 02/02/2024)
94/BC-UBND 18/03/2024 BÁO CÁO Tình hình thực hiện các dự án Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 33/NQ-HDNĐ và Nghị quyết số 17/NQ-HDNĐ của HĐND tỉnh
95/BC-UBND 18/03/2024 BÁO CÁO Tình hình hoạt động, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn
93/BC-UBND 15/03/2024 ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở Dự án: Khu đô thị xanh Anvie Hà My
91/BC-UBND 14/03/2024 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2023
92/BC-UBND 14/03/2024 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 và một số nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2024

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam