Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 13, văn bản 1 đến 50 trong 639 văn bản.
373/BC-UBND 23/11/2022 Về việc xin chủ trương bán đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện đặc biệt ảnh hưởng GPMB dự án Khu nghỉ mát dịch vụ du lịch Malibu và vệt 20m cây xanh đường ĐT.603B - Đường du lịch ven biển
374/BC-UBND 23/11/2022 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH (Đối với tập thể)
375/BC-UBND 23/11/2022 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri)
367/BC-UBND 22/11/2022 Báo cáo kiểm điểm tập thể UBND thị xã
368/BC-UBND 22/11/2022 Đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá, phân loại tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022
369/BC-UBND 22/11/2022 Kết quả thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực trên địa bàn thị xã Điện Bàn (phục vụ công tác thanh tra trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực)
370/BC-UBND 22/11/2022 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch thực hiện năm 2023 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
371/BC-UBND 22/11/2022 Nhu cầu kinh phí thực hiện chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện năm 2022 và thực tế chi trảtừ năm 2018 đến 2021 của thị xã Điện Bàn
372/BC-UBND 22/11/2022 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án ven biển trên địa bàn thị xã
366/BC-UBND 21/11/2022 Một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
364/BC-UBND 18/11/2022 Về một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện GPMB dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn từ Km9+500 đến Km14+00, Nạo vét sông Cổ Cò, Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.608 thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành ph
365/BC-UBND 18/11/2022 Đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2022 và đăng ký danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, danh mục thu hồi đất năm 2023
363/BC-UBND 17/11/2022 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư, khóa XII trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
358/BC-UBND 16/11/2022 Quyết toán kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2022
359/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
360/BC-UBND 16/11/2022 Tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022
361/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
362/BC-UBND 16/11/2022 Quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND và Quyết định số 337/QĐ-UBND.
357/BC-UBND 14/11/2022 Tổng kết thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
354/BC-UBND 11/11/2022 BÁO CÁO TÓM TẮTTình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 (Phục vụ gặp mặt Hội đồng hương Điện Bàn tại tỉnh Bình Phước)
355/BC-UBND 11/11/2022 ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XẪ HỘI, DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
356/BC-UBND 11/11/2022 Quyết toán kinh phí chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 đến hết năm 2021.
351/BC-UBND 10/11/2022 Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
352/BC-UBND 10/11/2022 Công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022)
353/BC-UBND 10/11/2022 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 (Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri)
350/BC-UBND 09/11/2022 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN HĐQT VÀ PGD NHCSXH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN NĂM 2021 VÀ ĐẾN 31/8/2022
346/BC-UBND 08/11/2022 Kết quả giải quyết đơn của ông (bà): Đoàn Văn Bửu, Đoàn Thị Nguyệt, Đoàn Văn Cường, Đoàn Văn Sĩ, Đoàn Văn Thôi, cùng trú tại thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.
347/BC-UBND 08/11/2022 Tình hình công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thị xã.
348/BC-UBND 08/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.
349/BC-UBND 08/11/2022 Một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (phục vụ buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy)
338/BC-UBND 07/11/2022 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2023 (Phục vụ làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)
339/BC-UBND 07/11/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Phục vụ làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh)
340/BC-UBND 07/11/2022 Tình hình thu - chi ngân sách, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến thu chi ngân sách, kế hoạch năm 2023 (Phục vụ làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh)
341/BC-UBND 07/11/2022 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 (Phục vụ làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
342/BC-UBND 07/11/2022 Đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 (Phục vụ làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh)
343/BC-UBND 07/11/2022 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 thị xã Điện Bàn (Phục vụ làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh)
344/BC-UBND 07/11/2022 Báo cáo thực trạng ngành nghề, làng nghề nông thôn giai đoạn 2018-2021 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2022-2025 (Phục vụ làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh)
345/BC-UBND 07/11/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi, thú y của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thị xã Điện Bàn
334/BC-UBND 04/11/2022 Tình hình giải quyết đơn của các hộ dân mua đất tại dự án Khu dân cư số 1 mở rộng, phường Điện An do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư và tình hình an ninh trật tự tại dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An do Công ty TNHH-SX-TM-DV Thiện Vỹ làm chủ đầu tư
335/BC-UBND 04/11/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị
336/BC-UBND 04/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và đề xuất kế hoạch năm 2023
337/BC-UBND 04/11/2022 Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và công tác chủ yếu tháng 11 năm 2022
333/BC-UBND 03/11/2022 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ( Đối với tập thể)
331/BC-UBND 02/11/2022 Kết quả 03 năm (2019-2022) thực hiện Kế hoạch số 5970/KH-UBND ngày 07/10/2019 về việc nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025
332/BC-UBND 02/11/2022 Về việc tăng cường quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở theo Công văn số 1655/SXD-QLHT ngày 10/10/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
330/BC-UBND 31/10/2022 Đánh giá thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị “về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và Đề án quản lý, đầu tư cụm công nghiệp; đề xuất một số chủ trương, giải pháp phát triển công nghiệp thời gian đến
329/BC-UBND 28/10/2022 Về việc xin phép vắng mặt tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thông qua biên bản làm việc với tỉnh Quảng Nam về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
327/BC-UBND 26/10/2022 Một số nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực III tại dự án Khu tái định cư thôn 1 xã Điện Dương
328/BC-UBND 26/10/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư năm 2022 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023
325/BC-UBND 25/10/2022 Kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn thị xã

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam