Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 1084, văn bản 1 đến 50 trong 54188 văn bản.
4002/QĐ-UBND 09/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng bảng hiệu bằng đá tại cổng chính Bãi tắm Hà My và nâng cấp nhà vệ sinh công cộng tại Bãi tắm Hà My Địa điểm: Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
4003/QĐ-UBND 09/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phân bổ nguồn vốn thực hiện đầu tư Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Quang Hạng mục: Nâng cấp ốp mộ, cây xanh, điện...
4004/QĐ-UBND 09/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Phân bổ nguồn vốn thực hiện đầu tư Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Trung Hạng mục: Tượng đài, tường rào, sân hành lễ, điện nước, cây xanh
970/UBND 09/04/2024 V/v góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy
971/UBND 09/04/2024 V/v chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn khảo sát HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
972/UBND 09/04/2024 V/v phúc đáp Công văn số 441/SNgV-NVĐN ngày 04/4/2024 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.
973/UBND 09/04/2024 V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn thị xã năm 2024.
974/UBND 09/04/2024 V/v rà soát đất công ích trên địa bàn phường Điện Ngọc.
975/UBND 09/04/2024 V/v báo cáo theo Công văn số 362/SNV-TCBC ngày 15/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
1080/TB-UBND 08/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 02/4/2024 đối với ông Mai Thanh Hùng trú tại phường Điện Thắng Bắc và ông Hà Phú trú tại số 68 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện.
1081/TB-UBND 08/04/2024 THÔNG BÁO Về việc hoãn cuộc họp về hoàn trả khoản nợ vốn vay Dự án RELL theo Giấy mời số 255/GM-UBND ngày 05/4/2024 của UBND thị xã
1082/TB-UBND 08/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị và địa phương bàn việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thị xã
129/BC-UBND 08/04/2024 BÁO CÁO Sử dụng nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2023
257/GM-UBND 08/04/2024 tổ chức cuộc họp bàn phương án giải thể bắt buộc hoặc hướng dẫn mở thủ tục phá sản đối với HTX DVSXNN Điện Hồng 3.
258/GM-UBND 08/04/2024 tổ chức cuộc họp giải quyết một số nội dung sau: - Nội dung 1: Giải quyết đơn ông Nguyễn Thanh Nhựt, đại diện 25 hộ dân Tổ tự quản số 27, khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương. - Nội dung 2: Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước đường
3995/QĐ-UBND 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH V/v thống nhất số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn năm 2024
3996/QĐ-UBND 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh số lượng người làm việc được giao năm 2024 trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND thị xã
3997/QĐ-UBND 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Nộp trả ngân sách tỉnh nguồn kinh phí mục tiêu tỉnh bổ sung trong năm 2022 và năm 2023 còn thừa, hết nhiệm vụ chi
3998/QĐ-UBND 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Nộp trả ngân sách tỉnh nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
3999/QĐ-UBND 08/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Chuyển nguồn số dư dự toán và nguồn chưa phân bổ năm 2023 chuyển sang năm 2024 tiếp tục chi.
4000/QĐ-UBND 08/04/2024 Điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Tư trú tại khối phố 1, phường Vĩnh Điện
4001/QĐ-UBND 08/04/2024 Điều chỉnh đối tượng và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông (bà): Đoàn Thị Ngữ trú tại khối phố 3, phường Vĩnh Điện
959/UBND 08/04/2024 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
960/UBND 08/04/2024 V/v điều kiện để thống nhất việc tách thửa đối với thửa đất tách trên 05 thửa (kể cả thửa đất gốc) của ông Trần Văn chín trú tại thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến
961/UBND 08/04/2024 V/v cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn tại Công văn số 73/CV-TA ngày 26/3/2024.
962/UBND 08/04/2024 V/v kiểm tra, tham mưu ý kiến đối với vụ án hành chính do bà Hà Thị Viết, phường Điện An khởi kiện.
963/UBND 08/04/2024 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.
964/UBND 08/04/2024 V/v tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn mới thông minh năm 2024.
965/UBND 08/04/2024 V/v cho ý kiến về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu, thực hiện quản lý, khai thác các công trình nước sạch theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
966/UBND 08/04/2024 V/v khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đang trong giai đoạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác.
967/UBND 08/04/2024 V/v giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Biên, trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc.
968/UBND 08/04/2024 V/v kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn của bà Trần Thị Ánh, trú tại khối 1, phường Vĩnh Điện
969/UBND 08/04/2024 V/v đề xuất các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế làm việc số 25-QC/TU ngày 09/5/2023 của Tỉnh ủy.
100/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
101/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024
102/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2024
103/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Công tác phòng không nhân dân năm 2024
104/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân năm 2024
105/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch xây dựng lực lượng phục vụ chiến đấu trong công tác phòng không nhân dân của thị xã Điện Bàn năm 2024
106/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch xây dựng lực lượng khắc phục hậu quả trong công tác phòng không nhân dân của thị xã Điện Bàn năm 2024
107/KH-UBND 05/04/2024 Kế hoạch Tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng phòng không nhân dân thị xã Điện Bàn năm 2024
1072/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2024
1073/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận viên chức về làm việc tại Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã Điện Bàn năm 2024
1074/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 3, quý I năm 2024, công tác trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2024.
1075/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất ở Cụm công nghiệp Thương Tín theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam (Theo Giấy mời số 249/GM-UBND ngày 05/4/2024)
1076/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn thị xã Điện Bàn
1077/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp với các cơ quan chuyên môn, địa phương về hướng dẫn trình tự, thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ tăng diện tích và thẩm định Trích đo địa chính thửa đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã
1078/TB-UBND 05/04/2024 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Minh Châu- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp góp ý, hoàn thiện Đề cương, nhiệm vụ - dự toán Đề án: Kiểm kê nguồn nước mặt; Đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi, bảo tồn tính đa dạng sinh học trên mạng lưới sông, ao, hồ, đầm tại thị xã Điện Bàn, tỉnh
1079/TB-UBND 05/04/2024 a.Hữu
126/BC-UBND 05/04/2024 BÁO CÁO Kết quả giải quyết đơn theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 17/HĐND-VP ngày 04/3/2024

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam