Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/ĐA-UBND 29/03/2024 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2024 - 2026
04/ĐA-UBND 29/03/2024 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, GIAI ĐOẠN 2024-2026
05/ĐA-UBND 29/03/2024 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2024 - 2026
01/ĐA-UBND 22/02/2024 ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VÙNG TRUNG TÂM - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
02/ĐA-UBND 22/02/2024 ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VÙNG ĐÔNG - THỊ XÃ ĐIỆN BÀN (Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
07/ĐA-UBND 09/09/2022 VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ, GIAI ĐOẠN 2022-2025
08/ĐA-UBND 09/09/2022 VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, GIAI ĐOẠN 2022-2025
09/ĐA-UBND 09/09/2022 VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI KIỂM TRA QUY TẮC ĐÔ THỊ THỊ XÃ, GIAI ĐOẠN 2022-2025
06/ĐA-UBND 08/09/2022 ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨCCỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
05/ĐA-UBND 29/06/2022 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN–VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2022-2025 (Trình Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn tại kỳ họp thứ 6, khóa XII)
04/ĐA-UBND 08/06/2022 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN–VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2022-2025
01/ĐA-UBND 18/02/2022 Đề án phát triển Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến 2030.
02/ĐA-UBND 18/02/2022 Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến năm 2026, định hướng đến năm 2030
03/ĐA-UBND 18/02/2022 PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC VĂN HÓA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2022-2026
08/ĐA-UBND 31/12/2021 PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LĨNH VỰC VĂN HÓA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN 2022-2026
07/ĐA-UBND 10/12/2021 Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 2020-2026, định hướng đến năm 2030
06/ĐA-UBND 30/11/2021 Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số thị xã Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
04/ĐA-UBND 04/08/2021 Phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo thị xã Điện Bàn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
03/ĐA-UBND 06/07/2021 Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn cờ bạc, “tín dụng đen” trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021- 2026
02/ĐA-UBND 09/06/2021 Giải thể Phòng Y tế, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phòng HĐND& UBND thị xã
01/ĐA-UBND 05/04/2021 Giải thể Phòng Y tế, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Y tế về Văn phòng HĐND& UBND thị xã

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam