HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
Tác giả: Bộ Công an .
Thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID hiệu quả
Tác giả: Bộ Công an .
Để khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ Nhân dân và công tác quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại, giao dịch, tiến tới giảm thiểu các giấy tờ khác; giúp người dân, cơ quan, tổ chức hiểu về những...
Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Trần Úc tại Hội nghị sơ kết...
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Trần Úc tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; kết quả triển khai Đề án 06 và một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước...
Công văn số 1669/UBND ngày 12/8/2022 của UBND thị xã về việc...
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Công văn số 1669/UBND ngày 12/8/2022 của UBND thị xã về việc rà soát, tham mưu đề xuất việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư được thực hiện theo Đề án 06 của Chính phủ
Công văn 1124/UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh...
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Công văn 1124/UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP của UBND thị xã Điện...
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thị xã Điện Bàn về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Kế hoạch của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án 06/CP
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ...
Tác giả: Cổng thông tin chính phủ .
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm