Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri

Kỳ tiếp xúc cử tri:
select
 
STTNội dung Văn bản
1 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Dự kiến Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thị xã khóa XII
3 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm