Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri

Kỳ tiếp xúc cử tri:
select
 
STTNội dung Văn bản
1 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024
2 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm