Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri

Kỳ tiếp xúc cử tri:
select
 
STTNội dung Văn bản
1 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thị xã)
2 Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2024
3 Dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối nămLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm