Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
1 Dũng Phan Minh Dũng Bí thư Thị ủy
Thường trực Thị ủy
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
97 Vân Trần Hải Vân Phó Bí thư TT Thị ủy
Thường trực Thị ủy
0914.152.824
haivantranvd@gmail.com
77 Cường Trịnh Cường Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.922.509
trinhcuongdienan@gmail.com
65 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
66 Kế Trần Thế Kế Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
0905.160.360
3.867.516
67 Trịnh Ngô Văn Trịnh Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
983.589.544
3.741.111
ngovantrinhdb@dienban.gov.vn
107 Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0917 027 555
98 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
4 Phờ Phan Văn Phờ Phó ban
Ban Dân vận Thị ủy
0916.800.225
3.867.612
64 Kế Trần Thế Kế Giám đốc Trung tâm
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905.160.360
05103758401
Keqnam@gmail.com
3 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
6 Tân Ngô Văn Tân Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905 944 800
0235.3 867 786
104 Quang Trần Hồng Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.850.858
thquangdb@gmail.com
5 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
7 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
109 Nhựt Võ Kim Nhựt Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.255.137
kimnhutnoivu@gmail.com
8 Nên Trương Công Nên BTCB Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905.208.657
3757 456
truongcongnen@gmail.com
11 Miều Nguyễn Quốc Miều Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0935 677 579
3767 595
nqmieu@gso.gov.vn
9 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
10 Bình Dương Tấn Bình Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0944 867 000
3.716.924
mrbinh102@gmail.com

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm