Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/10/2019 đến ngày 23/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 317/TB-ĐLĐB ngày 15/10/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/10/2019 đến ngày 23/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/10/2019 đến ngày 17/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 313/TB-ĐLĐB ngày 08/10/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/10/2019 đến ngày 17/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/10/2019 đến ngày 10/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 303/TB-ĐLĐB ngày 30/9/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/10/2019 đến ngày 10/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/9/2019 đến ngày 03/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 294/TB-ĐLĐB ngày 23/9/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/9/2019 đến ngày 03/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/9/2019 đến ngày 19/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 275/TB-ĐLĐB ngày 10/9/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/9/2019 đến ngày 19/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/9/2019 đến ngày 12/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 261/TB-ĐLĐB ngày 30/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/9/2019 đến ngày 12/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/8/2019 đến ngày 29/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 250/TB-ĐLĐB ngày 20/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/8/2019 đến ngày 29/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/8/2019 đến ngày 22/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 247/TB-ĐLĐB ngày 12/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/8/2019 đến ngày 22/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2019 đến ngày 15/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 241/TB-ĐLĐB ngày 05/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2019 đến ngày 15/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 234/TB-ĐLĐB ngày 29/7/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 28/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/7/2019 đến ngày 16/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/7/2019 đến ngày 11/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/6/2019 đến ngày 04/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/6/2019 đến ngày 27/6/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm