Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 167/TB-ĐLĐB ngày 23/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 160/TB-ĐLĐB ngày 15/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/6/2020 đến ngày 11/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 152/TB-ĐLĐB ngày 01/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/6/2020 đến ngày 11/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 148/TB-ĐLĐB ngày 25/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 28/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 139/TB-ĐLĐB ngày 18/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 28/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2020 đến ngày 21/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 136/TB-ĐLĐB ngày 08/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2020 đến ngày 21/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/5/2020 đến ngày 14/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 130/TB-ĐLĐB ngày 04/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/5/2020 đến ngày 14/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/5/2020 đến ngày 07/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 124/TB-ĐLĐB ngày 27/4/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/5/2020 đến ngày 07/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/4/2020 đến ngày 23/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 109/TB-ĐLĐB ngày 13/4/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/4/2020 đến ngày 23/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2020 đến ngày 02/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 93/TB-ĐLĐB ngày 24/3/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2020 đến ngày 02/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/3/2020 đến ngày 19/3/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/02/2020 đến ngày 20/02/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm