Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/8/2019 đến ngày 29/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 250/TB-ĐLĐB ngày 20/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/8/2019 đến ngày 29/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/8/2019 đến ngày 22/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 247/TB-ĐLĐB ngày 12/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/8/2019 đến ngày 22/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2019 đến ngày 15/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 241/TB-ĐLĐB ngày 05/8/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2019 đến ngày 15/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 234/TB-ĐLĐB ngày 29/7/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/8/2019 đến ngày 08/8/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 28/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 226/TB-ĐLĐB ngày 22/7/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 28/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/7/2019 đến ngày 16/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 209/TB-ĐLĐB ngày 08/7/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/7/2019 đến ngày 16/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/7/2019 đến ngày 11/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 202/TB-ĐLĐB ngày 01/7/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/7/2019 đến ngày 11/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/6/2019 đến ngày 04/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 192/TB-ĐLĐB ngày 24/6/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/6/2019 đến ngày 04/7/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/6/2019 đến ngày 27/6/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 185/TB-ĐLĐB ngày 17/6/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/6/2019 đến ngày 27/6/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/5/2019 đến ngày 06/6/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 166/TB-ĐLĐB ngày 25/5/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/5/2019 đến ngày 06/6/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2019 đến ngày 23/5/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/5/2019 đến ngày 16/5/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/5/2019 đến ngày 09/5/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 12/4/2019 đến ngày 18/4/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo tạm ngừng cung cấp điện ngày 07/4/2019 đối với các công ty, nhà máy, xí nghiệp trong Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm