Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/02/2023 đến ngày 17/02/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 88/TB-ĐLĐB ngày 03/2/2023 của Điện lực Điện Bàn về việc tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/02/2023 đến ngày 17/02/2023 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2023 đến ngày 17/01/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 31/TB-ĐLĐB ngày 06/01/2023 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/01/2023 đến ngày 17/01/2023 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023 trong địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 01/TB-ĐLĐB ngày 03/01/2023 của Điện lực Điện Bàn về việc tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023 trong địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/01/2023 đến ngày 06/01/2023 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 701/TB-ĐLĐB ngày 24/12/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/01/2023 đến ngày 06/01/2023 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/12/2022 đến ngày 30/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 694/TB-ĐLĐB ngày 19/12/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/12/2022 đến ngày 30/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 680/TB-ĐLĐB ngày 12/12/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 666/TB-ĐLĐB ngày 05/12/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/12/2022 đến ngày 15/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/12/2022 đến ngày 09/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 654/TB-ĐLĐB ngày 28/11/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/12/2022 đến ngày 09/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/11/2022 đến ngày 02/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 642/TB-ĐLĐB ngày 21/11/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/11/2022 đến ngày 02/12/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điệnngày 23/11/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 640/TB-ĐLĐB ngày 18/11/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điệnngày 23/11/2022 trên địa bàn thị xã.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/11/2022 đến ngày 25/11/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/10/2022 đến ngày 04/11/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/10/2022 đến ngày 28/10/2022 trên địa bàn thị xã.
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm