Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Thông báo số: 15x/TB-ĐLĐB ngày 22/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 151/TB-ĐLĐB ngày 13/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/05/2018 đến ngày 24/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/05/2018 đến ngày 24/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 147/TB-ĐLĐB ngày 04/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 131/TB-ĐLĐB ngày 21/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 131/TB-ĐLĐB ngày 15/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 119/TB-ĐLĐB ngày 07/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/04/2018 đến ngày 19/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/04/2018 đến ngày 19/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 112/TB-ĐLĐB ngày 01/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 12/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 12/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 85 /TB-ĐLĐB ngày 16/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/03/2018 đến ngày 29/03/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/03/2018 đến ngày 29/03/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 70 /TB-ĐLĐB ngày 09/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Các tin khác:
• Thông báo số: 63a/TB-ĐLĐB ngày 06/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện đột xuất ngày 11/03/2018
• Thông báo số: 63/TB-ĐLĐB ngày 09/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/03/2018 đến ngày 15/03/2018
• Thông báo số: 45/TB-ĐLĐB ngày 09/02/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/02/2018 đến ngày 28/02/2018
• Thông báo số: 31/TB-ĐLĐB ngày 26/01/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/02/2018 đến ngày 08/02/2018
• Thông báo số: 30/TB-ĐLĐB ngày 19/01/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/01/2018 đến ngày 01/02/2018

Thông báo

Thông báo số 404/TB-UBND ngày 14/8/2018 của UBND thị xã Điện Bàn về kết luận của đồng chí Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2018
Thông báo số 1807/TB-SGTVT ngày 18/7/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc khuyến cáo và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp "Phù hiệu xe tải"
Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 25/6/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Khóa XI
Công văn số 129/CAT-PV11-PC66 ngày 19/6/2018 của Công an tỉnh Quảng Nam về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mặt phố.
Công văn số 1034/SNV-CCVC ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc học bổng thạc sĩ chính sách công.
Thông báo số 64/TB-MTTQ-BTT ngày 11/6/2018 của Ban Thường trực - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn về việc Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
Công văn số 2906/UBND-NC ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCMLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm