Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 06/TB-ĐLĐB ngày 09/01/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Đại Lộc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 369/TB-ĐLĐB ngày 31/12/2020 của Điện lực Đại Lộc về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/01/2020 đến ngày 07/01/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 382/TB-ĐLĐB ngày 28/12/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 05/01/2021 đến ngày 07/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 29/12/2020 đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 377/TB-ĐLĐB ngày 24/12/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 29/12/2020 đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Thông báo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thực hiện Nghị quyết số 1802/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ và văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo:
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 368/TB-ĐLĐB ngày 14/12/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/12/2020 đến ngày 24/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 365/TB-ĐLĐB ngày 07/12/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 356/TB-ĐLĐB ngày 28/11/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/12/2020 đến ngày 10/12/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 338/TB-ĐLĐB ngày 14/11/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/11/2020 đến ngày 26/11/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/11/2020 đến ngày 19/11/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/11/2020 đến ngày 09/11/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/10/2020 đến ngày 05/11/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Thông báo đề phòng tai nạn điện trong mùa bão, giông sét
• Điện lực Điện Bàn thông báo hoãn ngừng cung cấp điệnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm