Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Thông báo số: 15x/TB-ĐLĐB ngày 22/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 151/TB-ĐLĐB ngày 13/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/05/2018 đến ngày 24/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/05/2018 đến ngày 24/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 147/TB-ĐLĐB ngày 04/05/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 131/TB-ĐLĐB ngày 21/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/04/2018 đến ngày 03/05/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 131/TB-ĐLĐB ngày 15/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/04/2018 đến ngày 26/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 119/TB-ĐLĐB ngày 07/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/04/2018 đến ngày 19/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/04/2018 đến ngày 19/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 112/TB-ĐLĐB ngày 01/04/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 12/04/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/04/2018 đến ngày 12/04/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 85 /TB-ĐLĐB ngày 16/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/03/2018 đến ngày 29/03/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/03/2018 đến ngày 29/03/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Thông báo số: 70 /TB-ĐLĐB ngày 09/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018 trong địa bàn thị xã với nội dung như sau:
Các tin khác:
• Thông báo số: 63a/TB-ĐLĐB ngày 06/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện đột xuất ngày 11/03/2018
• Thông báo số: 63/TB-ĐLĐB ngày 09/03/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/03/2018 đến ngày 15/03/2018
• Thông báo số: 45/TB-ĐLĐB ngày 09/02/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/02/2018 đến ngày 28/02/2018
• Thông báo số: 31/TB-ĐLĐB ngày 26/01/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/02/2018 đến ngày 08/02/2018
• Thông báo số: 30/TB-ĐLĐB ngày 19/01/2018 của Điện lực Điện Bàn tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/01/2018 đến ngày 01/02/2018

Thông báo

Thông báo số:248/TB-UBND ngày 22/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn Về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Võ Như Ái và bảo vệ thi công đối với 13 hộ ảnh hưởng dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607-giai đoạn 3 (Km14+000-Km14+565), đoạn qua phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Công văn số 771/UBND ngày 15/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v phối hợp trong công tác cưỡng chế, bảo vệ thi công tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐTT607, đoạn qua phường Điện Nam Trung
Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15/5/2018 của UBND thị xã Điện bàn về việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt đối với hộ ông Võ Như Ái và các hộ tại dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 607 – giai đoạn 3, đoạn cuối tuyến qua khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Thông báo nghỉ Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018
Thông báo về việc nộp hồ sơ để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo dục năm 2017 tại đơn vị thị xã Điện Bàn
Thông báo đăng ký sản phẩm dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Điện Bàn năm 2018
Công văn số 2350/BTC-TCCB ngày 01/3/2018 của Bộ Tài chính về việc thi tuyển 03 Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm