Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 403/TB-ĐLĐB ngày 24/6/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hiệu chỉnh (thay cho Thông báo số 384/TB-ĐLĐB ngày 18/6/2022) từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 400/TB-ĐLĐB ngày 24/6/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện hiệu chỉnh (thay cho Thông báo số 384/TB-ĐLĐB ngày 18/6/2022) từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 384/TB-ĐLĐB ngày 18/6/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/06/2022 đến ngày 24/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 371/TB-ĐLĐB ngày 13/6/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/06/2022 đến ngày 24/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2022 đến ngày 17/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 358/TB-ĐLĐB ngày 03/6/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2022 đến ngày 17/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/06/2022 đến ngày 13/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 353/TB-ĐLĐB ngày 30/5/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/06/2022 đến ngày 13/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về việc tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 336/TB-ĐLĐB ngày 18/5/2022 của Điện lực Điện Bàn về việc tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Điện lực Điện Bàn thông báo thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lưới điện do thả diều gây ra
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 336/TB-ĐLĐB ngày 20/5/2022 của Điện lực Điện Bàn về thông báo thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lưới điện do thả diều gây ra
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2022 đến ngày 03/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 368/TB-ĐLĐB ngày 20/5/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/05/2022 đến ngày 03/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/05/2022 đến ngày 27/05/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 332/TB-ĐLĐB ngày 16/5/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/05/2022 đến ngày 27/05/2022 trên địa bàn thị xã.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/05/2022 đến ngày 10/05/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 30/04/2022 đến ngày 05/05/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đột xuất ngày 25/4/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/04/2022 đến ngày 29/04/2022 trên địa bàn thị xã.
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm