Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 263/TB-ĐLĐB ngày 14/9/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Thông báo số 234/TB-ĐLĐB ngày 21/8/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/8/2020 đến ngày 03/9/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/8/2020 đến ngày 03/9/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/7/2020 đến ngày 30/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 190/TB-ĐLĐB ngày 20/7/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/7/2020 đến ngày 30/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/7/2020 đến ngày 22/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 185/TB-ĐLĐB ngày 13/7/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/7/2020 đến ngày 22/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 184/TB-ĐLĐB ngày 09/7/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 167/TB-ĐLĐB ngày 23/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 160/TB-ĐLĐB ngày 15/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/6/2020 đến ngày 25/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/6/2020 đến ngày 11/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 152/TB-ĐLĐB ngày 01/6/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/6/2020 đến ngày 11/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 148/TB-ĐLĐB ngày 25/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/5/2020 đến ngày 03/6/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 28/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 139/TB-ĐLĐB ngày 18/5/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/5/2020 đến ngày 28/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2020 đến ngày 21/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/5/2020 đến ngày 14/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/5/2020 đến ngày 07/5/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/4/2020 đến ngày 23/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2020 đến ngày 02/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm