Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 547/TB-ĐLĐB ngày 23/9/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/09/2022 đến ngày 30/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 541/TB-ĐLĐB ngày 19/9/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/09/2022 đến ngày 30/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/09/2022 đến ngày 23/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 534/TB-ĐLĐB ngày 12/9/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/09/2022 đến ngày 23/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/09/2022 đến ngày 08/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 519/TB-ĐLĐB ngày 29/8/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/09/2022 đến ngày 08/09/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/08/2022 đến ngày 31/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 505/TB-ĐLĐB ngày 22/8/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/08/2022 đến ngày 31/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/08/2022 đến ngày 24/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 492/TB-ĐLĐB ngày 12/8/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/08/2022 đến ngày 24/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/08/2022 đến ngày 11/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 478/TB-ĐLĐB ngày 01/8/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/08/2022 đến ngày 11/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07/2022 đến ngày 04/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 462/TB-ĐLĐB ngày 22/7/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/07/2022 đến ngày 04/08/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/07/2022 đến ngày 29/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 455/TB-ĐLĐB ngày 18/7/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 25/07/2022 đến ngày 29/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/07/2022 đến ngày 21/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 446/TB-ĐLĐB ngày 11/7/2022 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/07/2022 đến ngày 21/07/2022 trên địa bàn thị xã.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 14/07/2022 đến ngày 15/07/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện hiệu chỉnh (thay cho Thông báo số 384/TB-ĐLĐB ngày 18/6/2022) từ ngày 28/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/06/2022 đến ngày 01/07/2022 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 19/06/2022 đến ngày 24/06/2022 trên địa bàn thị xã.
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm