Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2020 đến ngày 02/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 93/TB-ĐLĐB ngày 24/3/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/3/2020 đến ngày 02/4/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/3/2020 đến ngày 19/3/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 68/TB-ĐLĐB ngày 07/3/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/3/2020 đến ngày 19/3/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/02/2020 đến ngày 20/02/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 35/TB-ĐLĐB ngày 10/02/2020 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/02/2020 đến ngày 20/02/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 414/TB-ĐLĐB ngày 31/12/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 394/TB-ĐLĐB ngày 24/12/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 389/TB-ĐLĐB ngày 18/12/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/12/2019 đến ngày 26/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/12/2019 đến ngày 12/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 379/TB-ĐLĐB ngày 02/12/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/12/2019 đến ngày 12/12/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/11/2019 đến ngày 11/11/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 352/TB-ĐLĐB ngày 07/11/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/11/2019 đến ngày 11/11/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 07/11/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 340/TB-ĐLĐB ngày 29/10/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 07/11/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/10/2019 đến ngày 23/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thông báo số 317/TB-ĐLĐB ngày 15/10/2019 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 18/10/2019 đến ngày 23/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/10/2019 đến ngày 17/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/10/2019 đến ngày 10/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 27/9/2019 đến ngày 03/10/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/9/2019 đến ngày 19/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/9/2019 đến ngày 12/9/2019 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm