Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 95/TB-ĐLĐB ngày 02/4/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/4/2021 đến ngày 15/4/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 88/TB-ĐLĐB ngày 26/03/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 02/4/2021 đến ngày 08/4/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/03/2021 đến ngày 17/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 47/TB-ĐLĐB ngày 05/03/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/03/2021 đến ngày 17/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/03/2021 đến ngày 11/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 37/TB-ĐLĐB ngày 26/02/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/03/2021 đến ngày 11/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Thông báo của Điện lực Đại Lộc về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/03/2021 đến ngày 11/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo của Điện lực Đại Lộc về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 04/03/2021 đến ngày 11/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/02/2021 đến ngày 03/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 31/TB-ĐLĐB ngày 19/02/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/02/2021 đến ngày 03/03/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/02/2021 đến ngày 25/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 29/TB-ĐLĐB ngày 05/02/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/02/2021 đến ngày 25/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/02/2021 đến ngày 07/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 19/TB-ĐLĐB ngày 30/01/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/02/2021 đến ngày 07/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Điện lực Điện Bàn thông báo an toàn cấp điện trong dịp Tết Tân Sửu
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 17/TB-ĐLĐB ngày 28/01/2021 của Điện lực Điện Bàn về việc đăng thông báo an toàn cấp điện trong dịp Tết Tân Sửu
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/01/2021 đến ngày 04/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 14/TB-ĐLĐB ngày 23/01/2021 của Điện lực Điện Bàn về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/01/2021 đến ngày 04/02/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/01/2021 đến ngày 28/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Đại Lộc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung từ ngày 08/01/2021 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/01/2020 đến ngày 07/01/2020 trên địa bàn thị xã Điện Bàn.Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm