CƠ SỞ DỮ LIỆU TÊN ĐƯỜNG

Đường Lê Tấn Viễn - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lê Tấn Viễn là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; chỉ huy trận đánh của 7 dũng sĩ Điện Ngọc.
Đường Nguyễn Sinh Sắc - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Nguyễn Sinh Sắc là tên Nhà nho yêu nước; thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đường Dũng Sĩ Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Dũng Sĩ Điện Ngọc là Danh hiệu được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng cho các chiến sĩ chiến đấu ngày 26/4/1962 tại Điện Ngọc (Điện Bàn).
Đường Lê Đỉnh - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lê Đỉnh - Ông đỗ Cử nhân năm 1870; làm Thượng thư bộ Binh, Tổng đốc Hà - Yên (Hà Nội và Hưng Yên); nhiều lần dâng biểu đề nghị cải cách.
Đường Hồ Nghinh - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Hồ Nghinh là Nhà cách mạng; nguyên Ủy viên Thường vụ Khu ủy khu V, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng.
Đường Nguyễn Thành Ý - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Nguyễn Thành Ý là tên danh thần, nhà ngoại giao triều Nguyễn; từng đề xuất cải cách nhằm canh tân đất nước.
Đường Lạc Long Quân - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lạc Long Quân; Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương, lấy vợ là Âu Cơ sinh ra một trăm người con trai. Con trưởng là Hùng Vương thứ 1.
Đường Võ Nguyên Giáp - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Võ Nguyên Giáp là tên Đại tướng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Quân ủy Trung ương; Tổng tư lệnh quân đội nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đường Phạm Như Xương - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên là Phạm Như Xương là tên Tiến sĩ, danh thần triều Nguyễn; tham gia chiêu tập nghĩa quân kháng Pháp ở vùng núi từ Bình Thuận đến Phú Yên, năm 1885.
Đường Võ Như Hưng - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Võ Như Hưng là tên liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Đường Phan Thúc Duyện - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Phan Thúc Duyện là tên chí sĩ yêu nước trong cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quang phục hội lãnh đạo, năm 1916.
Đường Nguyễn Trãi - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Nguyễn Trãi là tên Danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, khai quốc công thần triều Hậu Lê; là quân sư của khởi nghĩa Lam Sơn.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn gọi là Trạng Trình; đỗ Trạng nguyên năm 1535, từng giữ các chức Thượng thư, Thái phó dưới triều Mạc; tác giả của nhiều tác phẩm về lý số, thơ văn.
Đường Trần Phú - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Trần Phú là tên nhà cách mạng; nguyên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam; người dự thảo bản Luận cương chính trị của Đảng.
Đường Nguyễn Hoàng - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, người khai sinh thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, mở mang bờ cõi về phương Nam, tạo nền móng cho việc thành lập vương triều Nguyễn.
Đường Lương Thế Vinh - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lương Thế Vinh là tên một trạng nguyên, đại thần triều Lê, Hàn lâm viện phụ trách việc soạn thảo thư từ ngoại giao; tác giả Đại thành toán pháp.
Đường Trần Quý Cáp - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Trần Quý Cáp là tên chí sĩ yêu nước, người khởi xướng phong trào Duy Tân năm 1906
Đường Huỳnh Thúc Kháng - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Huỳnh Thúc Kháng là tên chí sĩ yêu nước; một trong những người khởi xướng phong trào Duy tân năm 1904; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyền Chủ tịch nước (năm 1946).
Đường Hoàng Diệu - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Hoàng Diệu là tên Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh), Tổng đốc Hà - Ninh (Hà Nội - Bắc Ninh); chỉ huy trận chiến đấu chống Pháp đánh chiếm thành Hà Nội, năm 1882.
Đường Lê Quý Đôn - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lê Quý Đôn là tên nhà văn hóa, nhà bác học triều Lê; đỗ Bảng nhãn năm 1752; tác giả Phủ biên tạp lục.
Đường An Dương Vương - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên An Dương Vương là tên người thành lập Nhà nước Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa. Năm 208 TCN, An Dương Vương lãnh đạo quân và dân Âu Lạc đánh thắng quân Tần xâm lược.
Đường Trần Thủ Độ - Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Trần Thủ Độ là tên Thái sư; người có công sáng lập triều Trần khi triều Lý suy vong; đồng thời có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược, năm 1258.
Đường Văn Tiến Dũng - Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Đại tướng Văn Tiến Dũng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Đường Trần Hưng Đạo - Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Trần Hưng Đạo là tên một anh hùng dân tộc, ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên – Mông vào năm 1285 và năm 1288
Đường Hoằng Hóa - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Hoằng Hóa là tên một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, địa phương kết nghĩa với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Đường Trần Nhân Tông - Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Tác giả: Phòng VH&TT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Trần Nhân Tông là tên vị vua lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông và có công mở rộng bờ cõi Đại Việt, từ nam Quảng Trị đến bắc Quảng Nam ngày nay; là vị tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Đường Lý Thái Tổ - Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Tác giả: Phòng VHTT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Lý Thái Tổ là tên vị vua khai sáng triều Lý. Năm 1009, ông được triều thần tôn làm vua, lấy hiệu là Thuận Thiên, dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La (sau đổi thành Thăng Long).
Đường Hùng Vương - Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam
Tác giả: Phòng VHTT thị xã .
Tuyến đường được đặt tên Hùng Vương - Theo truyền thuyết, Hùng Vương là con trai của Lạc Long Quân và Âu Cơ; ông được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Thời Hùng Vương trải 18 đời.

Thông báo

Công văn về việc các thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN, Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN GOLD, VIÊM MŨI XOANG, GAI CỐT HOÀN.
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
Công văn về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo số 04 về việc ban hành lịch thi đấu Vòng loại khu vực Quảng Nam
Thông báo số 03 về việc ban hành lịch thi đấu Vòng loại khu vực Quảng Nam
Công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
V/v tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu đô thị Điện Thắng, thị xã Điện giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045
Công văn về việc tham gia Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm