Nội dung chi tiết

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/08/2022 .Lượt xem: 365 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn. (Kèm theo 7 biểu và thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã Điện Bàn).
Tải về: 
7888-2022-QD-UBND.signed.signed.pdf 230b-2022-BC-UBND.signed.signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 96).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 97).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 98).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 99).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 100).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 101).signed.pdf Kèm QĐ 7888 (biểu 102 ).signed.pdf
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Các tin cũ hơn:
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
    
1   2  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm