Nội dung chi tiết

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Tác giả: UBND thị xã .Ngày đăng: 24/12/2023 .Lượt xem: 119 lượt. [In bài]
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Tải file tại đây.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024.
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Các tin cũ hơn:
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
    
1   2   3  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm