Lịch tạm ngừng cung cấp điện

Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 431/TB-ĐLĐB ngày 10/6/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 10/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 424/TB-ĐLĐB ngày 05/6/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 10/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/6/2024 đến ngày 14/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 404/TB-ĐLĐB ngày 03/6/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 08/6/2024 đến ngày 14/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 391/TB-ĐLĐB ngày 27/5/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/5/2024 đến ngày 30/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 375/TB-ĐLĐB ngày 20/5/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/5/2024 đến ngày 30/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2024 đến ngày 23/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 364/TB-ĐLĐB ngày 13/5/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/5/2024 đến ngày 23/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/5/2024 đến ngày 17/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 336/TB-ĐLĐB ngày 06/5/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 11/5/2024 đến ngày 17/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 312/TB-ĐLĐB ngày 22/4/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 26/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 299/TB-ĐLĐB ngày 12/4/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 20/4/2024 đến ngày 26/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Tác giả: Điện lực Điện Bàn .
Thông báo số 260/TB-ĐLĐB ngày 08/4/2024 của Điện lực Điện Bàn về việc thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 trên địa bàn thị xã.
Các tin khác:
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/4/2024 đến ngày 12/4/2024 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/3/2024 đến ngày 05/4/2024 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/3/2024 đến ngày 29/3/2024 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 17/3/2024 đến ngày 21/3/2024 trên địa bàn thị xã.
• Điện lực Điện Bàn thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện bổ sung ngày 05/3/2024 và từ ngày 12/3/2024 đến 14/3/2024 trong địa bàn thị xã

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm