Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
1 Dũng Phan Minh Dũng Bí thư Thị ủy
Thường trực Thị ủy
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
87 Vân Trần Hải Vân Phó Bí thư TT Thị ủy
Thường trực Thị ủy
0914.152.824
haivantranvd@gmail.com
73 Cường Trịnh Cường Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.922.509
trinhcuongdienan@gmail.com
78 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
91 Kịch Ngô Kịch Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0914 022 014
60 UBKT Văn phòng UBKT Văn phòng UBKT
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
3.867.389
59 Kế Trần Thế Kế UV.BTV, Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
0905.160.360
0235.3758401
Keqnam@gmail.com
74 Trịnh Ngô Văn Trịnh Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
983.589.544
3.741.111
ngovantrinhdb@dienban.gov.vn
96 Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó Chủ tịch
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0917 027 555
88 Úc Trần Úc Chủ tịch UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0914.153227
3.867540
tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
3 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
58 Nhựt Võ Kim Nhựt TUV- Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vn
5 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
93 Quang Trần Hồng Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.850.858
thquangdb@gmail.com
7 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
8 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
9 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
6 Tân Ngô Văn Tân Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905 944 800
10 Hiệp Trần Thị Hiệp Văn thư
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0901.978.378
3.867.596
tranhihiep1980@gmail.com
12 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm