Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
182 Hải Nguyễn Đình Hải Phó bí thư
Xã Điện Quang
0905. 512 556
186 Thanh Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch UBMTTQVN
Xã Điện Tiến
0905.540.023
02353 754 350
nthanhdt@gmail.com
191 Phước Thân Văn Phước Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0972.946.099
195 Minh Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Trung
0905 694 363
vanminhnguyen1990@gmai8l.com
193 Tuấn Lê Thanh Tuấn PCT UBND
Phường Điện Nam Bắc
0905.553.174
181 Câu Nguyễn Văn Câu Phó bí thư
Phường Điện Thắng Nam
0905. 271 045
192 Lời Đỗ Như Lời PCT HĐND
Phường Điện Thắng Nam
0987.112.387
189 Nhân Trương Công Nhân Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Thắng Trung
0905.519 475
200 Thành Nguyễn Đức Thành Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Thắng Bắc
0904.904 009
3.769.188
188 Ái Lê Hữu Ái Bí thư
Xã Điện Hồng
0936.128.174
179 Hồng Nguyễn Văn Hồng Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0905233189
0235.3 741 031
nguyenvanhong78@gmail.com
197 Khoa Trần Công Khoa Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Phước
0914 444 014
05103741533
196 Sơn Trần Văn Sơn Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện An
0907.116.576
05103867511
vansondiachinh@gmail.com
198 Lĩnh Dương Ngọc Lĩnh Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Minh
0935 326 632
3.867.505
184 Đạo Đoàn Công Đạo Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Phương
0905.800.200
199 thư Văn thư Văn thư
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
3.716.603
3.716.603
194 Hiếu Đặng Bảo Hiếu Ủy viên
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.212.371
207 phòng Văn phòng Văn phòng
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
3.867.351
3.867.351
180 Tính Nguyễn Thị Tính Văn thư
TÒA ÁN
0934 899 357
3 876 336
nguyenthitinhtadb@gmail.com
205 Sang Nguyễn Văn Sang Phó CHT-Động viên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0986 802 030
05103758997

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm