Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
208 phòng Văn phòng Văn phòng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
2.213.505
3.758.148
211 Long Hồ Công Long Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
977.023.773
3.869.182
209 phòng Văn phòng Văn thư
TRUNG TÂM Y TẾ
0905 217 189
3.867.842
3.867.842
213 Hưng Đoàn Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0903.595.905
3.767.916
212 Vân Hà Thùy Vân Văn thư
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0905 303 641
3.867.371
thuyvandldb@gmail.com
210 Vân Trần Thị Thanh Vân Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905 959 979
3.867.383
206 Hà Nguyễn Xuân Hà UVBTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.035.234
0235.3503 555
xhadban@gmail.com
183 Đảo Trần Lê Hải Đảo Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0982 910 901
Tuanhaidesign@gmail.com
201 BDV Văn phòng BDV Văn phòng BDV
Ban Dân vận Thị ủy
3.758.621
202 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
204 tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Văn phòng Thị ủy
2.213.751
cntthuyenuydb@gmail.com
185 Nguyệt Đoàn Thị Minh Nguyệt Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
0916.867.606
203 BTC Văn phòng BTC Văn phòng BTC
Ban Tổ chức Thị ủy
3.867.312
219 thư Văn thư Văn thư
Văn phòng Thị ủy
2.213.750
3.867.861
218 mạng Quản trị mạng Quản trị mạng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0235.6.541.267
215 phòng Văn phòng Văn phòng
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
3.716.924
3.716.924
214 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
3.767.118
3.867.247
216 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG NỘI VỤ
3.767.989
3.767.989
3.758.447
229 Hùng Ngô Văn Hùng Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
01268.171.369
0235 3767 335
hungovan@gmail.com
217 Thủy Đinh Thị Thu Thủy Văn thư
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905526646
3.716.400
3.716.400

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm