Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
11 Huy Ngô Quốc Huy Phó GĐ Phụ trách
KHO BẠC
0941 122 322
3.867.253
92 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
13 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
14 Tải Nguyễn Tải BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0984.922.158
0235.3.702.777
15 Nhân Trần Đỗ Nhân UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0905 167 511
16 phòng Văn phòng Văn thư
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0914.882.270
0235.3.867.388
17 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
18 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
45 Tân Lê Minh Tân Chánh án
TÒA ÁN
0905 276 027
3.867.336
mtdb0194@yahoo.com
46 Phương Lê Văn Phương Viện trưởng
VIỆN KIỂM SÁT
0917 114 113
0235.3.867.800
47 Văn phòng VKS
VIỆN KIỂM SÁT
3.867.238
3.867.238
48 Bá Phùng Văn Bá BTCB-Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0702.724.638
02353 949 939
bapv@quangnam.gov.vn
49 Trung Trà Văn Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0985 134 005
05103 716 671
tvthanong@gmail.com
98 Trung Trần Quang Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0905 545 453
50 Hương Nguyễn Thị Thùy Hương Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
0905.950 459
3.867.394
thuyhuongtp@gmail.com
52 Hạnh Lê Thị Kim Hạnh Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
905.758.569
6 263 006
19 Tâm Mai Thanh Tâm BTĐU, Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0903 575 629
0235 3 767 668
22 phòng Văn phòng Phòng trực ban
CÔNG AN
0235 3.867.294
21 Ánh Phạm Viết Ánh P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 156 063
0235 3.867.143
20 Việt Nguyễn Văn Việt P.Trưởng C.A thị xã
CÔNG AN
0235 3 587 789

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm