Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 16 GoPage size:
23 Dũng Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
0905 424 933
3.867.246
24 Thạnh Lê Thị Diệu Thạnh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
988.444.292
3.716.136
27 Tiên Lê Văn Tiên Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
935.011.450
3.741.741
28 Tờ Võ Văn Tờ Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
986.683.094
3.741.741
25 Kính Nguyễn Hữu Kính BTCB-Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
905.235.216
3.742.238
26 Thư Trương Thư PBTCB
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
985.521.001
3.741.741
29 Chương Trần Văn Chương Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
906.481.634
3.843.033
30 Diệu Phạm Diệu BTCB - Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.283.405
3.744.656
31 Dung Lê Văn Dung PBTCB
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.680.445
3.744.481
32 Ban Nguyễn Đắc Ban Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
903.533.396
3.744.481
33 phòng Văn phòng Văn phòng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
3.744.481
3.744.657
34 phòng Văn phòng Văn phòng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
3.744.656
3.744.657
35 Anh Phạm Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
935.425.255
3.867.427
37 Lý Nguyễn Thị Hoa Lý Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG KHU CÔNG NGHIỆP
905.000.979
3.943.259
38 Diện Dương Phú Diện Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG KHU CÔNG NGHIỆP
905.171.289
3.843.403
36 Thủy Nguyễn Thị Như Thủy BTCB-Giám đốc
NGÂN HÀNG KHU CÔNG NGHIỆP
905.767.379
3.943.249
40 Bảng Nguyễn Văn Bảng Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP& PTNT ĐIỆN BÀN
905.164.400
3.758.139
39 Tánh Nguyễn Thị Tánh PBTCB- Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP& PTNT ĐIỆN BÀN
905.177.170
3.716.143
41 Lựu Trần Thị Lựu BTCB
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
913.412.537
43 Thư Hà Mộng Anh Thư Phó Giám đốc
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
905.866.869
3.869.429

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm